نام  103 نفر از پیامبران
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:
تعداد 29 نام در قرآن و 13 نفر در اناجیل و بقیه هم در دیگر کتب آسمانی آمده است :

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

001- حضرت آدم صفی الله
002- حضرت نوح نبی الله
003- حضرت ابراهیم خلیل الله
004- حضرت اسماعیل 
005- حضرت موسی کلیم الله
006- حضرت عیسی روح الله
007- حضرت داوود
008- حضرت سلیمان حشمت الله


009- حضرت اسحاق
010- حضرت ادریس
011- حضرت الیاس
012- حضرت ایوب
013- حضرت یعقوب
014- حضرت یوسف
015- حضرت ذوالکفل
016- حضرت صالح
017- حضرت هود
018- حضرت لوط
019- حضرت شعیب
020- حضرت یحیی
021- حضرت ذوالیع
022- حضرت زکریا
023- حضرت هارون
024- حضرت یونس
025- حضرت ذوالقرنین
026- حضرت اسرائیل
027- حضرت امینا
028- حضرت الیاهو
029- حضرت آرمینا - یرمیا
030- حضرت آبا
031- حضرت اپلیموت
032- حضرت شمعون
033- حضرت شنطیا
034- حضرت اپلیا- عیلیا
035- حضرت شموئیل- شموعیل- سموئیل
036- حضرت یهودا
037- حضرت یامین
038- حضرت یشخع
039- حضرت یوشع
040- حضرت یوحنا
041- حضرت یوزازف - یوزاسف
042- حضرت شغراط
043- حضرت زردشت - زردتشت *
044- حضرت ممدوح
045- حضرت بدوح
046- حضرت اشباط
047- حضرت نابی - نبی
048- حضرت شقواط
049- حضرت مرقس
050- حضرت خضر
051- حضرت لوقا
052- حضرت جرجیس
053- حضرت شیث
054- حضرت برخیا
055- حضرت مردوح
056- حضرت دانیال
057- حضرت صادق الوعد
058- حضرت تشیموخ
059- حضرت متی
060- حضرت شارلوط
061- حضرت ارمن
062- حضرت شعیا - اشعیاء
063- حضرت آصف
064- حضرت انوش
065- حضرت اصفیا
066- حضرت عزیر - عوزیر
067- حضرت عزیز - عزرا
068- حضرت عذرام - عزرام
069- حضرت لاوی
070- حضرت ودا
071- حضرت بودا
072- حضرت حزقبل - جزقل - حزقیال
073- حضرت شاریط
074- حضرت ذرخاء
075- حضرت یافث
076- حضرت عاد
077- حضرت شمود
078- حضرت لقمان
079- حضرت طالوت
080- حضرت حیقوق **
081- حضرت ناتان ***
082- حضرت کالیب
083- حضرت عالی
084- حضرت القانا
085- حضرت احیاء
086- حضرت شمعیا
087- حضرت منذربن شمعون
088- حضرت مردخای
089- حضرت حجًی
090- حضرت ملاکی
091- حضرت نحمیا
092- حضرت اسیتر
093- حضرت ارمیا
094- حضرت هوشیع
095- حضرت بوئیل
096- حضرت عاموص
097- حضرت عوبدیاء
098- حضرت میکاء
099- حضرت ناحوم
100- حضرت حبقوق
101- حضرت صفنیاء
102- حضرت یوناد
103- حضرت محمد حبیب الله ( صلی الله علیه و آله الطاهرین الطیبین )   -------------------------------------------
پاورقی :
« حضرت محمد خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلًم در چهار جا و " احمد " در یک موضع در قرآن مذکورست »
*حضرت زردشت پیامبر باستانی ایرانی در سال 853 قبل از میلاد مسیح و بدست تورانی ها کشته شد . 
** حیقوق نبی در ایران ( تویسرکان ) مدفون است )
*** حضرت ناتان فرزند داوود نبی و مدفون در بیت المقدس میباشد.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع


مطالب مرتبط:

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 01 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 02 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 03 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 04 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 05 )

.

نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت اول )
نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت دوم )
تاملی در سوره العادیات (01)
تاملی در سوره العادیات (02)
بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون (قسمت اول)

بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون ( قسمت دوم )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت اول )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت دوم )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.