ساری , گاهنوشته های محمود زارع:شرح ذیل آماریست منظوم راجع بمندرجات قرآن مآخوذ از یک نسخه نفیس متعلق به تتبع صاحب بدبخت , که فعلا در کتابخانه عمومی در ( کمبریج ) لندن ضبط است .

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

آیه قرآن که نغز و دلکش است
ششهزار و ششصد و شصت و شش است
یکهزارش امر و یک نهی شدید
یکهزارش وعد و یک دیگر وعید
یکهزار او مثال و اعتبار
یکهزار او قصصها کن قرار
پانصدش بحث حلال است و حرام
صد دعا تسبیح و ورد صبح و شام
شصت و شش منسوخ و ناسخ ای لباب
فهم کن والله اعلم بالصواب


یکهزار آیه درباره اوامر و یکهزار آیه در باره نواهی , هزار آیه حاوی وعده و بشارت , هزار آیه آن انذار و تهدید و هزار آیه راجع است بداستانهای برگزیده و هزار آیه آن امثالی است که جنبه تعلیم و آموزش دارد . پانصد آیه در بحث حلال و حرام و یکصد آیه آن راجع است بدعاهایی بر اغراء و حوادث و شصت و شش آیه آن منسوخ و ناسخ است.

بعضی از شعراء پارس در عدد آیات قرآنیه و تقسیم آنها بر احکام و مواعظ و امثال و غیر این اشعار را سروده اند.

گفت جارالله همه آیات قرآن مجید
شش هزار و ششصد و شصت و شش آمد یاد دار
یکهزار وی مثل و آن یکهزار وی قصص
هر یک از وعد و وعید  و امر و نهی آمد هزار
پانصدش حل است و حرمت یکصد دیگر دعا
ناسخ و منسوخ آمد شصت و شش ای نامدار


این مباحث ادامه دارد ان شاء الله ...
ساری , گاهنوشته های محمود زارع


مطالب مرتبط:


ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 01 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 02 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 03 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 04 )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع... شروح قرآنی ( 05 )

.

نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت اول )
نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت دوم )
تاملی در سوره العادیات (01)
تاملی در سوره العادیات (02)
بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون (قسمت اول)

بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون ( قسمت دوم )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت اول )

نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت دوم )
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.