ساری , گاهنوشته های محمود زارع:منتخبی از مجموعه نیایش از دست نوشته های پدر ( دلمشغولی های اسحار یا گپی دوستانه با حضرت دوست ) که سالهای پیش نوشته شده است را حسب مورد منبعد در همین تارنما منتشر میکنیم تا ان شاء الله تعالی ذوق راز و نیاز با خداوند متعال در همه ما بیشتر شود ... ( فاطمه زارع )

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

ساری , گاهنوشته های محمود زارع ای عظیم ! بقول آن شاعر: حباب از موج نامیرا چه گوید؟! كفی از لجه دریا چه گوید؟! چه گویم از تو با غوغای این جان! نه من آرام گیرم نی تو پایان!
ساری , گاهنوشته های محمود زارع ای عزیز ! با خویش همچنان بیگانه ایم، ترسیم كه چگونه آشنای آن یگانه ایم ؟!
خدایا ! رنجهای درنده پرده های غفلت را بر ما بیفزای ! و طعم آن بر كام ما شیرین گردان !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع خداوندا ! قلب ما را همواره مهبط غمهای شیرین قرار ده !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع یا علیم ! ما را از جهل عوام و درد و رنج بلاهت و نادانی وارهان !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع خدایا ! قدرت تسلط  بر خود را  به ما ؛ هماره روزافزون فرمای تا از شر خودمان در امان باشیم
ساری , گاهنوشته های محمود زارع ای همه چیز ما ! ما را همواره از همه گناهانی كه نتایج سریع دنیوی دارد ؛ دور دار و ببخشای
ساری , گاهنوشته های محمود زارع یا حی قیوم ! در فصل شتاء قلوبمان، انتظار دستان بهار آور تو ، حتی بوته های زرد وجودمان را نیز وسوسه شكفتن میدهد !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع بار الهی ! چشمان ما را همواره بدیدار دوستان مخلص روشن گردان !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع خدایا ! اگر وصفی و نامیاز خود بریم – که نمیبریم - ، تنها مداح صنع توایم وبس !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع خدایا ! هر چیز را آنچنانكه هست به ما بنما ،  تا از اله های زمینی فریب نخوریم  ! و تا از گمراهی بدرآئیم !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع یا غایت ! هر كه هر جا جوینده بود و در هر راه پوینده بود، تنها ترا یابنده بود !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع خداوندا ! از ستم بر خویش و بیگانه بیزارم . كاری كن تا ستمدیده وستمگر نشوم ، چرا كه تو بر جلوگیری از ستم توانایی ! گرچه بیشتر در کار خذلان ظالمینی ...
ساری , گاهنوشته های محمود زارع ای تنهاترین صدا ! هر چه میشنویم ، از تو میگویند، حتی آوای چنگ نیز چیزی جز نام تو به آهنگ نمیگوید؟!  جهان و هر چه در او هست ، همه ترا میخوانند و صدا میزنند
ساری , گاهنوشته های محمود زارع خدایا ! جهنم دنیای بی تو را ؛  نمیخواهیم !
ساری , گاهنوشته های محمود زارع یا حلیم ! تحمّل ما را بر اغراض خواص بیفزای !
www.mzare.irتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.