ساری , گاهنوشته های محمود زارع:ملکا ؛ پادشاها ؛ زبان ما را از هر چه زیان ماست خاموش کن و بر دل ما هر چه سبب ذلً ماست فراموش گردان
قالب را به توفیق هدایت کرداری ده و قلب را از تلقین عنایت گفتار بخش
نوری ده که ظلمت آب و گل را بر باد دهیم , حضوری بخش که از فضول آن جان و دل باز رهیم
علمی که عطا کرده به عمل برسان و بیقین که راه نموده به امل رسان .

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

ای کار زتو همه فراهم
چون مرهم جمله مراهم
زان پیش که بیند آز رویم
از روی کرم ده آرزویم


خلوتی ده که آنجا من ما نگنجد , سکوتی ده که دو عالم را به یک جو نسنجد
شناسایی ده بی پندار معرفت , آشنایی بخش بی خیال محبت ,
در مجلس انس نشاطی فرست , بر بساط قرب انبساطی کرامت کن

خرد سررشته گم کرد از تحیًر
یقینی مر او را بی تغیًر
فضولی میکند نفس بداندیش
تو دانایی که مجروحم از این ریش
دلم را در غم خود شادئی ده
بخویش از بند آن آزادئی ده


وقتی ده که اندوه گذشته نخوریم , حالتی ده که رنج نامده نبریم
به غرور وقت حال را مهجور مکن , بگمان نزدیکی ما را دور میفکن
گرهی که نفس بندد بگشا , راحتی که روح خندد بیفزا

ای خالق خلق و عالم غیب
مائیم و دمی و عالم عیب
ای از نظر تو کار ما راست
آراسته ای تو , هر چه ماراست
عذر همه لطف تو پذیرد
کس را نکنی تو از بدی رد
رحم آر که جمله بی مداریم
سرمایه امید و بیم داریم


بی خمار تشبیه و تعطیل دم , توحید روزی کن ؛ بی شمار نفی و اثبات قدم , تجرید ارزانی دار
شکستگی ما را باعتقاد درست پیوند کن و آسودگی ما را بیقین خالص بدل گردان
غفلتی که رفت بر ما مگیر, طاعتی که آمد از ما بپذیر ؛ نفس را بانفس برادری ده , قدم ما را با نظر برابری ده

دم نقدم فراغی بخش زین دُرد
غم فردا و دی تا کی توان خورد
بپاش اندر دلم تخم سعادت
بٍکًن بنیاد رسم و بیخ عادت


الهی باین و آنم مگذار که مرا داغ تست , اگرچه من یاغیم کرم در باغ تست
میدانی که نفس عاصی آلوده معاصی است و ارتکاب مناهیش نامتناهی ,
امید واثق است اگرچه طاعت نیست , عزیمت صادق است اگرچه استطاعت نیست
و اندیشه را پای کند و زبان را لال , تقصیر از عاجزی آید نه ملال
الهی محمود ندارد هیچ توشه ای بجز لاتقنطوا من رحمه الله , که زین معنی که بکتابت نیز مکتوب شد , بسیار امیدوارست که دوستدار مصطفایت را نومید نخواهی فرمود !
گرانی گناه محمود از بیکرانی کرم تو بیشتر نیست ,
از حد گرگذشت عصیان و گناه , عفوت نیز فزون زجرم فزاید ای خداتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.