در قرآن کریم بعضی چیزها به عظمت یاد کرده شده است
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:یکموقع امثال من و تو میگوئیم فلان موضوع , مساله ای عظیم است و اما یک موقع هم آن عظیم الاعظم مطلق میفرماید که ... " عظیم است " ! حالا تعدادی از آنها را در دفترچه مختص شبهای ماه رمضان یادداشت داشتم ولی شاید موارد دیگری هم باشد که به عظمت یاد شده باشد که از خوانندگان قرآن دوست تقاضا دارم اگر بمورد یا مواردی در قرآن کریم برخوردند که بنوعی مستقیم یا بخصوص غیرمستقیم با واژه عظیم و عظمت یاد شده است برای اضافه کردن بما اطلاع دهند !

ساری,گاهنوشته های محمود زارع


اما آن مقداری را ما یادداشت برداری کرده ایم . و شاید اگر هم " او " اذن فرماید و قرآن عظیم اجازت توضیحاتی پیرامون آنها درج نمائیم ولی علی ایحال و نقدا عناوین آنها را در این سطور ذکر میکنیم :

- ذات اقدس رب الارباب...( و هو العلی العظیم )
- عرش الهی ...............( رب العرش العظیم )
- خود قرآن کریم ...........( والقرآن العظیم )
- خلق پیغمبر اکرم ما ....( انک لعلی خلق العظیم )
- ذبح حضرت اسمعیل ...( و فدیناه بذبح عظیم )
- زلزله قیامت ..............( ان زلزله الساعه شئی عظیم )
- شرک به خداوند .........( ان الشرک لظلم عظیم )
- تهمت و بهتان ............( سبحانک هذا بهتان عظیم )
- سحر فرعون ..............( و جاوالسحر عظیم )
- کید زنان ...................( ان کید کن عظیم )
- تخت و عرش بلقیس ...( و لها عرش عظیم )
- خبر روز قیامت .......... ( قل هو نبآ عظیم )
- روز قیامت .................( فقال انهم لمبعوثون لیوم عظیم )

محمود زارع
www.mzare.irتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.